Страницы

суббота, 25 августа 2012 г.

AZADLIG gezeti 18.05.2007


Mahir Cavadovun Azerbaycanda neshr edilen „AZADLIG“ gezetinin 18.05.2007-ji

il tarixili suallarina cavablari.

( E-mail: mahir_djavadov1@hotmail.com  Tel.+43 664 333 90 58.)

                                                                                                      Avstria, Salzburg.

„Sylh tek zorakiligin olmamasi deyil,

sylh eyni zamanda edaletin mцvcyd olmasi

demekdir!“

 

1)SUAL: 2003-cь ilde Ilham Aliyev prezident secilenden sonra, Siz ona mьraciet

etdiniz. Bele melumatlar yayildi ki, Mahir Cavadov цlkeye gayidacag. Ancag gayit-

-madi. Prezidente myracietinize bir reaksiya oldumu? Niye gayitmadiniz?

CAVAB: beli, men bu cyr ona siyasi myraciyyet etmishdim. Bu  menim vetandash myharibesene getmeden, tekamyl yoylu ile I.Aliyevin Azerbaycanimizdaki hakimiyye-

-teni ganuni cerciveye salmag cehdim idi. Cynki, o vaxtlar ve indide mene cox degig

aydindir ki,  I.Aliyev hakimiyyetden ancag vetandash myharibesi neticesinde uzaglash-

-dirila biler! Bu ise Vetenimiz ycyn girgin ve daginti demekdir! Yani, zahiren menfi

hal kimi geleme verdiyiniz o myraciyyetimin arxasinda, menim Vetenimiz ycyn cox

xosh niyyetlerim dururdular ve buna meni hemcinin ashagidaki siyasi gercekliklerde

mecbur etmishler!

Yadiniza salin, 2003-ci il prezident seckilerinden evvel, mehz daxili „myxalifetin“ he-

-reketsizliyi neticesinde I.Aliyev „Bash Nazir“ kimi, artig faktiki prezident olmushdur.

Bele halda ise o prezident seckileri formai idi,  „mьxalifat“-in onda ishtiraki ise, ancag

I.Aliyeve anlagli destek idi. Bu halin цnynde ise, onlar birge meni gisasci adlandira-

-rag,  siyasi meydandan kenarlashdirmaga calishirdilar.

Yani, o vaxtlar hem I.Aliyev, hemide onun „mьxalifeti“ bu cyr menim Vetenimize gayitmagimin garshisini almishlar.  Men ise, metbuat vasitesi ile I.Aliyevin bu cyr „prezidentliyini“ tanimagimi beyan etdim, cynki ancag bu cyr onun „myxalifetle“ mene

ve dцvletciliyimize garshi olan o siyasi birliyini poza bilerdim ve pozdumda!

Bununla meksedim, Garabagi daha tez, az gurbanla ve  ola bilsin ki, hettda ancag diplo-

-matik teziglede, ele o vaxtlar tam azad etmek idi! Yani, bizim  siyasi maraglarimiz,

ymummli maraglarin terkibinde idi ve terkibindedir, eksine yox.      

O zamanlar hemcinin nezere alirdim ki, Aliyevlerin ve „myxalifat“-in ish birliyi netice-

-sinde, men  artig Azerbaycanla hemserhed olan Iranda yox, hemserhed olmayan  Avst-

-riyadayam.  Buna baxmayarag, o ilin yayinda  Heydar Aliyev  vefat edenden sonra, biz

bu fakdan istifade edib, mehz yenede „myxalifetin“ komeyi ile Vetenimize  gayitmaga

cehd gцsterdik, ancag, onlar buna  razi olmadilar. 

Ele o erefede  Ilham Aliyevin цzy Lacin Cavadovla elage yaradib onu Bakiya devet

etdi. Bizde bunun evezinde onun garshisinda ashagidaki siyasi sertleri goydug.

A)1994-95-ji il hadiselerini bize garshi cinayet toredildiyini gebul etmeli.

B) O hadiselere gцre bytyn myhakime edilenlere berayet vermeli, onlara deyen maddi

ve menevi ziyanlari цdemeli.

G) Garabagin azad edilmesi ishinde, bizim ishtirakimiza resmi sherayit yaratmali.

O zamanlar, bizim bu shertlerle I.Aliyev razilashdigi ycyn Lacin Cavadov Bakiya getdi. 

O, TEZADLAR gezitine mysahibesinde,Vetinimize o cyr gayitmagimizin siyasi shert-

-lerini beyan etmishdir.

Menim o myraciyyetimle elageder ise,  I. Aliyevin reaksiyasi bele oldu: o erefede o meni Avstriyada hebs etdirmek meksedi ile yeniden mehkemeye verdi! Ancag, 2003- ci ildede, 1995-96-ci illerde oldugu kimi, Avstriya hygug-mahafize organlari I.Aliyevin yox, menim delillerimle razilasdilar!  Yani, hemen gerarlarin MENTIGINE esasen, Heydar ve Ilham Aliyevler 1994-95-ci ilerde, ve o hadiselerden sonra,  bizi siyasi lekelemek meksedi ile,

цzleri bizim adimizdan melum agir dцvleti cinayetler tцretmishler. 1995-ci ilden beri, Austriyada ve Iranda ganuni yashamagim ve senedlerim, bu dediklerimi tam testig edirler!

Belelikle, mehz „mьxalifatin“  mцvgeyleri neticesinde, Aliyevlere garshi real siyasi

mybarize imkanim olmadigimdan, Vetene onlarin vasitesi ile gayitmag cehdim, mцv-

-cyd imkanlardan en yaxshi istifade ola bilerdi. Bu hegigeti I.Aliyev anladigi ycyn meni 

2003-ci ilde Azerbaycana buraxmamishdir ve buraxmayacagdirda. Cynki, ne onun ve ne

onun atasi H.Aliyevin Garabagimizi azad etmek fikirleri olmayib ve bele fikirleride hec yoxdur! Nehayet her bir Azerbaycanli menimle razilahmalidir ki, ne geder ki, Aliyev-

-lerden kimse Azerbaycanda hakimiyyetdedirler, Garabagimiz Ermeni ishgalindan azad

edilmeyecekdir! Ve onlarin Ermenilerle Garabagla bagli danishiglari, ancag bu hegigeti

gizletmek meksedi gydyr! Bele oldugu halda ise, ancag o aydindir ki, I.Aliyevin en yashi hereketlerinin arxasinda bele, ancag pis niyyetler dururlar! O niyyetin en esasi ise, Azerbaycan xalginin dцvleti maraglarinin ziddine orada geyri-ganuni ebedi hakimiyyetde

galmagdan ibaretdir!      

 

2) SUAL: Cavadovlarla Azerbaycan hakimiyyetinin barishigi bas tutmadi?

CAVAB: 1-ji sualiniza cavabimdan tam aydindir ki,  Azerbaycandaki I.Aliyev hakimiy-

-yeti ile o dialogumuz hecde  siyasi barishig deyildir. Geyd etdiyim siyasi kerzeklik-

-lerden ireli gelen milli barishig namine siyasi kompromisler idiler.Siyaset  ise komp-

-romisler hagda elmidir. 

Yani, nece ki Siz Aliyevlerle siyasi kompromislere gederek Azerbaycanda yashayir-

-siniz, bizde ele o cyr orada, ancag siyasi myxalifet kimi yashamag isteyirdik ve isteyi-

-rikde. 

Ancag,  fergimiz ondadir ki, Aliyevler Size Azerbaycanda yashsmaga  icaze veribler,

bize ise hec cyr orada yashamaga icaze vermek istemirler. Fikrimze, indi vaxt gelib catmishdir ki, цzynyzede sual  veresiniz - niye?

 

3) SUAL: Bir zamanlar Sizin ailenizin de neft mehsullari ixracinda payi olmasi

bildirilirdi. Bele melumat vardir ki, 1994-95-ji ilde hakimiyyet bu geyri-resmi

kvotani elinizden aldigina gцre Aliyevlerle dьshmen oldunuz. Bu dogrudurmu?

CAVAB: melumdur ki, Aliyevlerden fergli olarag, biz hygugshunas kimi ganunla yax-

-shi yashamagi bacaririg. Yani, onlardan fergli olarag, bizim hec bir  geyri-resmi imti-

-yaza ehtiyacimiz yox idi ve yoxdur.

Biz, Garabagimizi ishgal etmish ermenilerden bashga, Aliyevleri ve ya kimleri ise Azerbaycanda цzymyze dyshmen hesab etmirdik. Hygug-myhafize organlarimizin ish-

-cileri kimi onlara tam ganuni bildirirdik ki, neft tek onlarin deyil, bytyn   Azerbaycan vetendashlarinindir. Ve „neft siyasetinden“ onlar Garabagimizin mydafiyyesi ycyn isti-

-fade etmelidirler, цz shexsi hakimiyetleri ycyn yox! 

Yani biz, Siz deyen „neft kvotasinin“ bytyn Azerbaycan vetandashlari ycyn ayrilmasini Aliyevlerden teleb edirdik!  Onlar ise hami ycyn yox, ancag  bize shexsen, Siz deyen

„neft kvotasini“ vermekle kifayetlenmek isteyirdiler. Biz ise, onlarin bu geyri-ganuni adeletsiz shertleri ile razilashmadigimiz ycynde, Aliyevler bizi цzlerine dyshmen beyan etmishler. 1994-95-ci illerde „giyamci“ deyerek ystymyze „Milli Ordumuz“ adi altinda „PKK“-dan ibaret ordu gondermishler.  

4) SUAL: Bir zaman demishdiniz ki, eslinde gardashiniz Rцvshen Cavadovun getle

yetirilmesinde Rasul Guliyev teksirkardir. Bu fikrinizde galirsinizmi?

CAVAB: men hemishe demishem ki, gardashim Rцvshen Cavadovu geyd etdiyim siyasi sebeblerden ata ve ogul Aliyevler цldyrtmyshler!  Bu cinayetlerinde ise  Rasul Guliyev-

-den, onlar ancag  „kor“ alet kimi istifade etmishler. 

 

5) SUAL:Bakidaki neftayirma zavodlarindan birinin direktoru olmush Ebdyl Hьsey-

-nov adli shexsle Sizin hansi elageniz olub? Bele melumatlar var ki, satdiginiz neft mehsullarini mehz onun zavodundan gцtyryrdynьz?

CAVAB: Ebdyl Hьseynov adli shexsi men ymymiyyetle tanimiram! Onun baresinde

mene bu terzde sual vermenizden tam aydindir ki, Sizin onunla nese sexsi edavetiz var.

Bu sebebden, onu mene bu cyr baglamakla, Aliyevlerin eli ile onu mehv etmek isteyir-

-siniz.

Sizde cox yaxshi bilirsiniz ki, Azerbaycandaki geyri-ganuni neft  satishi ile ancag 

Aliyevler meshgul olublar ve hal-hazirdada olurlar! Bizim baremizdeki bu  cyr shayeni

ise  mehz Aliyevler yayirlar ki, diggeti  bu sahedi ki цz cinayetlerindende ceksinler. Sizin

bu sualinizin goyulushundan bele bir neticede  aydin olur ki, Sizde Aliyevlerin bu cyr shayesinin yayilmasinda maraglisiniz.

  

6) SUAL: Siz Xetai rayonunun prokuroru idiniz. Neftayirma zavodlari da hemin ra-

-yonun erazisinde yerleshir. Burada bir baglilik var idimi?

CAVAB: Xetai rayonunda prokuror oldugum dцvyrde, orada Resul Guliyevin direktor

oldugu cemi bir neftayirma zavodu vardir. O zavod ise Respublika tabeciliyinde oldu-

-gundan, gaydaya gцre  ancag Azerbaycan Bash Prokurorluguna bagli idi, Xetai rayon prokurorluguna yox.

Bu sualinizin mentiginden bele cixir ki, eger Siz hal hazirda Azerbacanda yashayib isleyirsinizse, demeli bizde dyshynmeliyik ki, Sizin Aliyevlerle dцvletimizin ziddine  bagliliginiz vardir.

 

7) SUAL: Hele AXC hakimiyyeti vaxtlarinda Rovshen Cavadovla daxili ishler naziri

Iskender Hemidov arasinda bir konflikt olmushdu. Bele deyirler ki, Iskender Hemidov

Ebdyl Hьseynovu hebs etdiyine gцre Cavadovlarla toggushmushdu. Cynki Cavadovlar

onunla isbirliyinde idi. Bu dogrudurmu?

CAVAB: bu texribat xarakterli shayeni, цz siyasi maraglarinda  Aliyevler yayirlar.

O vaxtlar bizi ancag Garabagin mydafiyyesi maraglandirdigindan, ancag esker tipli

sexslerle ish birliyi gururdug, Sizin elehine oldugunuz Ebdyl Hьseyinov kimi zavod

direktorlari ile yox. Bir sehvimizde ele bunda idi. Gerek o vaxtlar biz her iki tippli

shexsleri etrafimiza yigaidik, onda Garabagimizida, xalgimizida Ermenilerden ve

Aliyevlerden ugurla goruya bilerdik.

O ki galdi Rovshen Cavadov ve I. Hemidov mynasibetlerine, onlarin  arasinda hec

bir sexsi konflikt olmamishdir. Ancag, o vaxtlar onlarin arasinda siyasi konflikt ya-

-ratmaga calishmislar. Bizim melumata gore, o adamlar I.Heidovun etrafinda 

H.Aliyevin yerleshdirdiyi casuslari idiler. Onlar, adini cekdiyiniz sexsi yox, bizim bir

o VAXTKI terafdari I. Hemidovun adindan  esassiz hebs etmishler! Ve saye yaymishlar

ki, guya biz AXC-ye garshi dovlet cevrilishi hazirlayirig.  Yani bu H.Aliyeve mexsus, 

indi hamiya melum olan bir desti-xet idi. Ancag, o vaxtlar I.Hemidov o shayeye uyub

bize garshi hereket etmedisede,  o cyr texribati tцredenleri,   menim tegidime baxma-

-yarag  ne  cezalandirdi, nede ki yanindan kenarlashdirdi.. Sonralar, ele mehz onlar

I.Hemidovu H.Aliyevin siyai maraglarinda inandirdilar ki, o Daxili Ishler naziri vezi-

-fesinden istefa verse, kuya  bu zaman russlar Kelbeceri  azad edib Azerbaycana gay-

-taracaglar. Elbetde ki, bu tam bir yalan idi.

Biz Rovshenle calishdigsada, I.Hemidovu bu yalnish hereketden cekindire bilmedik, o

bizim delilleri yox, o vaxtki цz etrafinin delillerini gebul ederek Daxili Ishler naziri  vezifesinden istefa verdi.

Ve bununlada H.Aliyev Bakiya kelmeye ozyne siyasi sherayit yarada bildi. Men de-

-gig deye bilerem ki,  eger o vaxtlar I. Hemidov Daxili Ishler naziri vezifesinde gal-

-sa idi, ne AXC hakimiyetden gederdi, nede ki, H.Aliyev Bakiye gelib hakimiyyeti

o cyr zebt ede bilerdi. 

     

8) SUAL: Heydar Aliyevin hakimiyyete gelmesinde Siz de ishtirak etmisiniz.

O zaman Elcibey hakimiyyetinden naraziliginiz neden dogmushdu ki, Heydar Ali-

-yevin hakimiyyete gelmesinde maragli oldunuz?

CAVAB: Men hec bir vaxt H.Aliyevin  hakimiyyete gelmesinde ishtirak etmemi-

-shem ve maragli olmamisham. Cynki, ne men nede ki  Rovshen Cavadov kiminse

tek bashina hakimiyyetde olmasinda maragli deyildik. Demokratik  dцvletlerde

oldugu kimi, bytyn siyasi tereflerin siyasetde temsil olunmasinda maragli idik .

Kiminse etrafinda yox, yazili ganunun etrafinda olmaga calishirdig. Garabag, Er-

-menistan gacginlarinin  ishleri ile meshgul olarken, bu prinsipe Prokurorlug ish-

-cisi kimi esasen reayet edirdim. Buna o vaxtlar menim ganuni imkanim da var idi.

Cynki ganunun telebine esasen, gacginlarla elageder cinayetlerin sebeblerini aradan

galdirmag meksedi ile hakimiyyetde olanlara „Tegdimatlar“ yazmag, menim o vaxt-

-lar tutdugum vezifelere ayid edilmishdir. Mende onlara yasirdim: eger, vezifenize

esasen vetendashlarin tehlykesizliyini goruya bilmirsinizse, istefa verin. Cynki eks

halda,  gacginlarla elageder cinayetlerin mesulliyeti bila vasite Size ayiddir. Bele „Tegdimatlari“ men Kamran Bagirov, Vezirov, Mytallibov, Elcibey ve Heydar Ali-

-yev hakimiyetleri dovyrlerinde mytamaddil yazib onlara gцndermishem! Onlar ise

melumdur ki, menim Tegdimatlarima ehemiyyet vermediklerinden, mene 2 yol

galirdi: ya Sizin kimi onlara tabe olmag, yada ki muharibe etmek! O vaxtlar, xalgi-

-miz hakimiyedte olanlari desdeklediyinden, biz onun iradesi ile razilashmaga mecbur

oldug! Cynki, biz o vaxtlar dyshynyrdyk ki, eks halda daxilimizde vetandash myha-

-ribesi bashlaya biler, Ermeniler ise bundan istifade edib Garabagimizi ve bьtьn era-

-zilerimizi tam ishgal ede bilerdiler! 

Yani, ymummili maraglar namine, bizim ycyn  kimlerinse hakimiyyetde olmasi esas

deyildi, dцvletimizin erazi bytovlyni gorumag vezifelerini yerine yetirmeleri esas idi. Dцvletin  temeli olan Konstitusiyaya esasen, eger hakimiyyetde olanlar dovletin erazi bytovlyni ve o erazilerde yashayanlarin tehlykesizliyini temin ede bilmirlerse, onlarin gцrdykleri bashga ishler ehemiyyetsizdir. Yani bele oldugu halda, ganuna esasen gerek mytlek istefa vereydiler, mende prokuror kimi bunu onlardan tam ganuni yazili shekil-

-de teleb edirdim. 

Elbetde ki, o vaxtlar men ancag prokuror ishcisi kimi, ancag geyd etdiyim yazilarla

meshgul olmagimi цzym ycyn yeterli hesab etmirdim. Vetandash kimide hereket

ederek, dцvletimizin erazi bytovlyni цzymyn teshkil etdiyi herbi kyzlede gorumaga ca-

-lishirdim. Buna meni, mydafiyye ishlerinde olan melum berbad hallar  vadar etmish-

-dirler. Bele halda gerek Siz ashagidaki faktlarida  nezerden gacirmaga calishmayasiniz!

1993-ci il hadiselerinden evvelde H.Aliyev  Azerbaycanda hakimiyyetde idi. O vaxtki Konstitusiyamisa esasen, H.Aliyev Naxcivan Milli Meclisinin Sedri kimi Azerbaycan Respublikasinda, o vaxtki Prezident Elcibeyden ve Respublika Milli Meclisinin  Sedri

Isa Gemberden sonra , dovletimizin 3-ci vezifeli shexsi idi. 

Men ise ancag Bakidaki 12 rayondan biri olan, Xetai rayonunda prokuror idim.

1993-ci ilde H.Aliyevi Bakiya men yox, Prezident Elcibey ona Naxcivana mexsus tey-

-yare gondererek  paytaxtimiza getirtmishdir ki, gьya o gelib onunla Suret Hyseyno-

-vun arasinda bash vermis mynagishenin hellinde vasiteci olsun. Halbuki Sureti Elci-

-bey hakimiyyetinin ystyne galdiran H.Aliyev olmushdur. Bele veziyyetde, mehz El-

-cibey bizim teklifimize baxmayarag o ishde bizim vasiteziliyimizden  imtina etmishdir.

O vaxtlar hakimiyyetde olan AXC-si rehberleride,  H.Aliyevin Sovet vaxtlarindan xal-

-gimiza garsi cinayetler tцretmesinden xeberdar idiler, ancag ellerindeki imkanlardan is-

-tifade edib, ona garshi hec bir tedbir gцrmemishler. Respublika prokurorlugu, DIN-yi,

MTN-yi, Ordumuz resmen onlara tabe idi, mene yox. Yani onlar emr verib H.Aliyeve

garshi cinayet ishleri bashlada bilerdiler, onu  hygug-myhafize organlarimizin, ordu-

-muzun vasitesi ile hebs etdire bilerdiler, ganundan kenar etmek ycyn, bizim kimi for-

-mal axtarisha vere bilerdiler. Ancag, bunlarin hec birini etmemishler! Niye? Mentigi,

bu suali indi mene o vaxtki Xetayi rayon prokuroruna yox, indide hakimiyyet iddi-

-yasinda olanlara: o vaxtki Milli Meclisinin Sedri Isa Gembere ve Dovlet Katibi Ali

Kerimova verilmelidir.  Cynki, onlardan fergli olarag menim onlar geder resmi sela-

-hiyyetlerim yox idi.Bele oldugu halda, 1993-ci ilde H.Aliyevin Bakiya gelmesinin gar-

-shisini, ancag AXC hakimiyyetine garshi cixmagla almag olardi. Mende o vaxtlar Rov-

-shen Cavadova bunu teklif etdim, o ise menimle razilashmayib, Elcibeyin emri ile

H.Aliyevi havalanda garshilayib, onun yanina getirdi. Sonra hadiseler hamimizin gцzy garshisinda bash verdi.

Evvel Isa Gember Milli Meclisin Sedri vezifesinden istefa vermekle, o yeri H.Aliyeve

tehvil verdi, sonra ise  Elcibeyde  prezident kyrsysyni ona tefil verib цz kendine getdi.

Menim onlari bu addimlardan cekindirmek imkanim yox idi. Cynki, onlara ne emr

vere bilerdim, nede ki onlar menim sцzymy gebul ederdiler!  

Yani, o  vaxtlar  Elcibey ve onun etrafi, hakimiyyetde bizim kцmeyimizle galmagi, hakimiyyeti tam ganuni shekilde H.Aliyeve tehfil vermeyi daha ystyn tutdular.

O vaxtlar biz onlara tabe idik, onlar bize yox! Цzynyz fikirleshin, eger bizden cox

yuksek vezifelerde olan AXC-si yzvyleri bizden komek gebul etmirdilerse, sorla on-

-lara kцmek ede  bilerdikmi?  Faktlar?

Yadiniza salin, I.Hemidov Daxili Ishler naziri vezifesinden istefa verenden sonra,

onun yerine Elcibey A.Allahverdiyevi teyin etdi. O da ele derhal Gencenin o vaxtki

Polis reyisi Nadir Abbasovu vezifesinden kenar etdi. Ancag, N.Abbasov onun emrine

tabe olmadi. Yani, Suret Hyseyinov giyamindan cox evvel, ele o cyr Gencede giyam

eledi. Elcibey,o vaxt hakimiyetde olan AXC-pe rehberleri ne geder  N.Abbasovdan xa-

-yish etdilersede, o onlarla hec danishmagi bele lazim bilmedi.

Bu fakt  Rovshen Cavadova melum olan kimi, o AXC-pe hakimiyyeti garshisinda hec

bir siyasi shert goymadan Genceye gedib, oradan Nadir Abbasovu sylhle  Bakiya geti-

-rir ve AXC-nin DIN A.Allahverdiyevin emrine tabe etdirdi. Yani AXC-nin hakimiy-

-yeti maraglarinda H.Aliyevin o giyamini sylhle yatirdir! Ancag, AXC- hakim dayre-

-leri R.Cavadova sagol demek evezine, onun bu siyasi nyfuzundan dehshetlenerek,

bize garshi tebligatlarini dahada gyclendirdiler.

Bundan sonra H.Aliyev -Suret giyamini hazirlamaga bashladi. Suretin giyamindan bir

nece hefte evvel R.Cavadov prezident aparati binasinda yigincag zamani Elcibeyi xe-

-berdar etmishdir ki, veziyyet gergindir, tedbir gцrmese felaket bash verecek. Ancag, o R.Cavadovun o xeberdarligini gebul etmemishdir. O vaxtki Dovlet Katibi Ali  Keri-

-mov ise Elcibeyi arxeyin etmishdir ki, her „sey yaxshidir“ R.Cavadov „xayinlikden“

bele deyir! H.Aliyevin Gencedeki texribatlarindan xeberdar oldugumdan, mende ele o

vaxt  AXC-nin teyin etdiyi tabe oldugum Respublika Prokuroru Ixtiyar Shirinova zeng

edib,  ona teklif etdim ki, meni  gebul etsin, yaranmish myrekebliklerin hellinde ona

kцmek etmek isteyirem! O ise imtina etdi.

O vaxtki DIN A.Allahverdiyevde  R.Cavadovla ele o cyr davranirdi. Yani,  Elcibey ve

onun etrafi o vaxtlar hakimiyyeti H.Aliyeve vermeyi, bizim komeyimizle hakimiyyetde galmagdan daha ystyn tutdular! Niye? Fikrimce bu suala onlarin цzleri cavab vermeli-

-dirler! Ve indi her kesi dyshyndyrmelidir ki, Elcibey ve onun etrafi ne geder o vaxtlar

siyasi serishteli idiler! Cynki, onlar hal hazirdada siyasi ortaligdadirlar ve Sizin bu suallarinizdan bele netice cixardiram ki, ymum milli maraglar bahasina bele siyasi or-

-taligda ilishib galmag fikrindedirler. Bu hal ise, ancag Aliyevlere serfelidir, Azerbay-

-can xalgina ve onun dцvletine yox!  

 

9) SUAL: 1993-cь il galmagalindan sonra Heydar Aliyev Elcibeye teklif etmishdir ki,

Rovshen Cavadovu daxili isler naziri teyin etsin. Elcibey sonradan bildirmishdir ki,

o, bu teklife razilasmadigi ycyn Bakidan getmisdir. Bes Sizce ne ьcyn Heyder Aliyev

цzь prezident olandan sonra hemin vezifeye Rovshen Cavodovu yox, Vagif  Novruzo-

-vu teyin etdi?

CAVAB: Bu sualinizin goyulushu ele terzdedir ki, ele onun цzyndede ona cavab vardir.  

Eger H.Aliyev prezident olandan sonra R.Cavadovu Daxili Ishler naziri teyin etmemi-

-shdirse, demeli onun Elzibeye bele teklifi hec olmamishdirda.

Sonralar ise bu yalani, Elcibey цz shexsi meyishet problemlerinin helli maraglarinda danishmishdir! Cynki melumdur ki, H.Aliyev mehz onun bizim baremizdeki bu cyr

yalanlarinin evesinde onu Bakiya devet edib orada yashamagina sherayit yaratmisdir.

Bunu ashagidaki fakda testig edir!  H.Aliyev prezident olandan bir nece gyn sonra

R.Cavdovu yanina cagirib onu Istanbula gцnderir,  ve tapshirir ki bu seferi ycyn o

vaxtki DIN-i Vagif Novruzovdan icaze almasin. Ancag, R.Cavadov V.Novruzovu

xeberdar edib Istanbula gedir, cynki bila vasite ona tabe idi.  Bundan sonra H.Aliyev V.Novruzovu yanina cagirib ona teklif edir ki, R.Cavadov ondan icazesiz xarice get-

-diyi ycyn prezidentin adina ondan shikayet raportu yazsin! Ancag, V.Novruzov im-

-tina edir. Yani, H.Aliyev hec bir vaxt R.Cavadovu nazir teyin etmek fikrinde olma-

-mishdir, eksine Bakiya geldiyi ilk kynlerden onu  nazir myavini vezifesinden bele kenarlashdirmaga calishmisdir.

Biz Cavadovlar, H.Aliyeve ve ondan evvel  hakimiyetde olanlara ancag bir shert

goyurduk, Garabagin mydafiyesi ishinde bize komek etmeselerde, mane olmasinlar! 

Ancag, onlar mane olurdular. Cynki, hakimmiyyet sahiblerinin Garabagimizi myda-

-fiyye ede bilmediklerinin цnynde, bizim cebhedeki herbi ugurlarimiz, siyasi olarag

bizi onlardan ister-istemez  daha kycly edirdi. Halbuki, o myharibede istrakimiza,  si-

-yasi hakimiyyete neyinki  sahib olmag vasitesi kimi baxmirdig, hetda hec o fikirde

bele deyildik. Buda bir sehf idi, cynki mehz  hakimmiyyetimize sahib olmush bacarig-

-sizlar, siyasi gisgancligdan bize  Garabagimizi gorumaga  imkan vermemishler. Yani

bizi cebhede ermenilerin herbi gyvvesi meglub etmemishdir, arxada hakimiyyetimiz-

-de olanlarin o cyr xeyaneti meglub etdirmishdir! 

10) SUAL: Irandan Avropaya gayitmaginiz ne ile baglidir?

CAVAB: Irandan Avropaya yox, ancag Azerbaycana gayitmag fikrinde idim! Ve bu

fikirle cox bцyik riske gederek Avstriyadan Irana getmishdim.Ancak, evsuslar olsun

ki, Aliyevlerle emekdashlig eden Iran resmileri buna imkan vermediler! Yani, onla-

-rin bu mцvgeyi Aliyevlerle, Azerbaycandaki  „myxalifat“ adi ile ordada olanlarin

mцvgeyleri  ysty-yste dyshmьshdyrler.

Men Iranda 1998-ci ilin 12-si Dekabirindan 2003-ci ilin 11 Yanvar tarixine kimi yashamisham. Maraglidir ki, Irandan getmeyimi  Amerika Ordusunun Strateji Teh-

-gigatlar Institutunun Rehberi Stefan Blankin regiona ayid 10.04.2002-ci il tarixli

geopolitik tehlili, Iran resmilerinin menim oradan cixarilmag gerarini bila vasite tezlesdirmishdir.  O tehlilde yazilmishdir ki, gьya menim Iranda yashamagim ve

Aliyevlere eks olmagim o regiyondaki Amerika maraglarina tehlyke yaradir.

Cenab Blankin o yazisi mende vardir,onu men Interneden gцtyrmyshem. Aliyevler

o vaxtlar o senedi Iran resmilerine tegdim ederek, onlari inandirmishlar ki, eger

men onlarin erazisinde yashamagada devam etsem, gьya Amerika bu fakti behane

edib, onlara hycym edecekdir.   

 

11) SUAL: Bele bir melumat var ki, Sizin Iranda bir mьddet yashadiginiz Eher

sheherinden narkotranzit kecir. Sizi de hemin meseleye baglamag isteyenler var idi?

Bu melumati ne derecede dogru sayirsiniz?

CAVAB: bele bir aforizm var: her hadise barede, her kes цz seviyesinde dyshynyr. 

Avstriyada ve Iranda resmiyyetde olmagimi nezere alarag, bu ve bashga dцvletler

garshisinda meni resmi ittiham  etmek meksedi ile, Aliyevler menim adimdan her

cyr cinayetler  tцretdirirdiler. Meselen:  Haci Memmeduvun cinayetleri, Avstri-

-yada kecmis Gyrcystan  prezidenti Shevernadsenin gohumunun цldyrylmeside

ele bu silsiledendirler! Ancag, melumdur ki, bu cyr cirkin islerde Aliyevler myvef-

-feg ola bilmemishler, cynki eks halda, hal hazirda Avstriyada resmi yashaya bil-

-mezdim! 

Beli men Iranda olarken, Eher sherine getmishdim. Cynki, orada esasen Azerbay-

-canlilar yashayirlar ve o sheher ermeniler terefinden ishgal edilmish bizim Gara-

-bagla hemserheddir.

Ve ora Sheyx Sahabeddinin vetenidir, hansi ki bizim milli gehramanimiz Shah Ismail Xetayinin myellimi olmushdur, ve onu o bцydyb melum boya-basha catdirmishdir.

Fikrim, geyd etdiyim o tarixi ve geografi faktlardan  istifade ederek Eher camahatini

цzymle birge Garabagi azad etmeye galdirmag idi.   

Ancag, efsuslar olsun ki, o vaxtlar Eherde  cemi 1 sutka gala bildim. Niye? Cynki,

Iran resmileri menim orani derhal terk etmeyimi resmen teleb etdiler. Onlarin nara-

-ziligi ondan ibaret idi ki, men Eher camaatinin yigincagina gederek, onlari menimle

birge serhedimizi kecib  Garabagimizi Ermenilerden azad etmeye cagirmishdim.

Ve bu ishde myveffeg olmushdum!

Minlerle Eher cavanlari menim  orduma yazilmag ycyn novbeye durmusdular!

Sonralar ne geder calishdimsada, Ehere gede bilmedim, cynci buna Iran resmileri

mene imkan vermirdiler. Ancag, men Irandan Azerbaycan metbuatina mysahibe-

-ler vererken gesten deyirdim ki, gьya Eherdeyem. Men o vaxtlar bele dyshynyrdym

ki, bununlada Azerbaycandaki myxalifata kцmek edirem. Cynki, Aliyevlerin digetini

o cyr цzyme, Ehere cekmekle, Azerbaycandaki myxalifatin onlara  garshi hereketle-

-rinden yayindiriram, yani o cyr onlara bir nцv  serbestlik yaradirdim. Ve belede

vardir, ancag evsuslar olsun ki, „myxalifat“ o vaxtlarda menimle yox, Aliyevlerle bir-

-leshib mene garshi oldular. Yani, Aliyevler nцvbeti onlari aldadib, „kцr“ alet kimi

цz hakimiyyetleri maraglarinda istifade etdiler. 2003-ci ilde de Aliyevler „myxalifat-

-den“ ele o cyr berhelenerek, hakimiyyeti цz ellerinde saxlaya bilmishler.

Ele indide ele o cyr hakimiyyetde galirlar ve ele o cyrde ebedi galmag fikrindedir-

-ler!

 

12) SUAL:Hal hazirda hansi fealiyyet nцvy ile meshgulsunuz?

CAVAB: Aliyevleri mehkeme gaydasinda cinayetkar kimi ifsha etmekle meshgulam.

Gerbdeki mehkemelerde menimle garshidurmalarda, mentigu Aliyevler hemishe cina-

-yetkar kimi taninmishlar. Ve men onlara bir nece defe Azerbaycan metbuati vasitesi

teklif etsemde,  onlar menimle Beynalxag Mehkemelerde gцryshmekden cekinmishler.

Bu ishin devami kimi, hemcinin calishiram ki, Irandan Avstriyaya gayidandan sonra

onlarin burada menim yzerime  goydurduklari mehdudiyyetleri цz yzerimden gotyrdym.

O mehdudiyyetler ondan ibaretddir ki, Avstriya resmileri mene verdikleri pasportda ge-

-yd edibler ki, men 14 цlkeya, yani  bytyn „MDB“ цlkelerine , Irana ve Tyrkiyeye gede

bilmerem! Avstriya  resmileri ise mene goyduglari bu mehdudiyyetleri, diplomatik ola-

-rag, ancag, menim tehlykesizliyimin maraglari ile izah edirler. Men ise onlarin bu de-

-lili ile razi deyilem.

Helelik, o mehdudiyetleri цz yzerimden gцtyrde bilmirem, cynki bu qarshidurmada

Aliyevler dцvletimizin hygugi, diplomatik ve maddi imkanlarina arxalanirlar. Men ise

bu isde onlar garshisinda tekem. Ancag, eger soydashlarimiz bu isde mene bacardiklari  kцmeyi kцsterseler, Aliyevleri bu garshidurmadada meglub etmek imkaninda ola bilerem. Meksedim: onlarin ziddine siyasi serbestlik elde etmekdir.

Aliyevler neyinki Avstriyada, hetda Gasaxstandada gerar gebul etdirmishler ki, bu цl-

-kede meni цz erazsine buraxmasin. Bu saytda: http://www.zakon.kz/our/news/news.asp?id=30062035 – derc edilmis megalenin sonun-

-da, geyd etdiyim faktla tanish ola bilersiniz!

 

13) SUAL: Lacin Cavadovun Moskvada vefat etmesi ile bagli elave teferrьatlar cixibmi?

Sizce, bu siyasi getl idimi? Bu hadisenin arasdirilmasi ile mesgul olursunuzmu?

CAVAB: Lacin Cavadov  vefat etmemishdir, o Bakidan Moskbaya mecburen gayit-

-digdan sonra  onu orada I.Aliyevin emri ile gesten zeherleyib цldyrmyshler. Onun

getlini I.Aliyev siyasi motivlere esasen  tцretmishdir! Meni bele neticeye gelmeye o

fakt esas verir ki,  atasi H.Aliyevin vefatini resmen beyab etdikden sonra, Lacin Ca-

-vadovun Bakidan Moskvaya getmesine I.Aliyevin цzy shexsen tegid etmishdir!

Ancag, o zamanlar, I.Aliyev Bakini, Azerbaycani terk etmeyi Lacin Cavadovdan

bashga hec bir myxalifat yzvynden teleb etmemishdir. Bundan elave, Moskvada

Lacin Cavadovun etrafina I.Aliyevin yigdirdigi casuslarin hamisi, o cymleden onu

bila vasite zeherleyen shexs, cox gisa bir myddetde myammali bedbaxt hadisheler

neticesinde ya цlmyshler, yada ki, gefil izsiz itmishler. Bu cyr hereketler ycyn ise

kerek dцvletin imkanlarina sahib olasan, hansilarina ki, I.Aliyev malikdir.

 Belelikle, bu getlin bytyn teferrьatlari menim ьcyn tam aydin oldugundan, onunla

meshgul olmaga daha ehtiyaz gцrmyrem!

14) SUAL: Azerbaycana gayitmag planlari gьvvededirmi? Ьmumiyyetle siyasete gayidaciksinizmi?

CAVAB: Men hemishe Vetenim Azerbaycana gayitmaga calishmisham ve hal

hazirdada calishiram. Onu deyim ki, 1995-ji il mart hadiselerinden sonra, men Azer-

-baycandan Avstriyaya hecde siginacag almag meksrdi ile gelmemishdim. Burada,

tesedyfen mektebde oxuyan yegane oglum Maksudla goryshyb, Azerbaycanda

Aliyevlere garshi herbi mybarize ycyn geri gayitmak fikrinde idim. O vaxtlar, Ali-

-yevler meni Interpol xetdi ile axtarisha verdiklerinden, buraya bashga adla gizli

gelmisdim!

Anzag, цzymy tegdim edib Avstriyada siyasi siginacag istemeye mecbur oldum.

Cynki, yerli polis meni taniyib ehateye almishdir. Bele oldugu halda ise, eger, o me-

-gamda siyasi siginacag istemeseydim, ancag, ele bu цlkeye gizli, geyri-ganuni gel-

-diyime gore hebs edilib Aliyevlere tehfil verile bilerdim!

Men hec bir vaxt siyasetden getmemishem ki, gayidimda! Men ne geder ki sagam,

hemishe siyasetde olacagam.  Cynki, sag olmagim faktinin цzy bele, neyinki Azer-

-baycanin daxilinde, onun xaricinde bele, ancag siyasi gebul edilir. 

Bu hali o fakt shetlendirir ki, men Azerbaycanda yegane sexsem ki, Aliyevlere

garshi real siyasi-herbi-hygugi mygavimat gцstermishem ve gцsterirem de, imkan

vermemishem ve vermirem ki, onlar meni цz siyasi maraglarinda bashgalari kimi le-

-kelesinler, hebs  etsinler ve ya цldyrsynler! Sizin mene hazirki suallarinizin goyu-

-lushuda, dediklerimi tam testig edirler.       

 

15) SUAL: Azerbaycanda 2008-ji il seckilerinden ne gцzleyirsiniz? Ilham Aliyevi

destekleyeceksiniz, yoxsa mьxalifati?

CAVAB: Fikrimce, kimliyiden asili olmayarag 2008-ci il prezident seckilerinde isti-

-raka cagiran, ya cox mehdud shexsdir, yada ki, I.Aliyevin tam anlagli kцmekcisidir.

Bu hali ashagidaki misalla  cox aydin nьmayish etdirmek olar: 

2008-ci il prezident seckilerinde цz  istiraklarini gazetlerde teblig edenler,  Ilham Ali-

-yevi cox „cesaretle“ TENGID edirler! Ancag,  onu TERIFLEYIB, o seckileri baykot

etmeye xalgimizi seslemeye  cesaret ede bilmezler!

Men evvellerde demishdim: H.Aliyev,  ancag saxta seckiler yolu ile hereket edib ha-

-kimyyeti, ancag цz ogluna  verecekdir. „Mьxalifat“ ise bu fakti  gebul etmirdi. Indi

onlarin bu „sehfi“ gцz gabagindadir. 

Hal hazirdada deyirem: eger 2008-ci ildede ymidiniz ancag seckileredirse, demeli

I.Aliyevde hakimiyyetini ancag цz arvadina vere biler!

Yani, I.Aliyev hakimiyyetdedise, Azerbaycanda hansisa ganuni siyasi seckiler mym-

-kyn deyil!  O, 2008-ci il seckilerinide mytlek saxtalashdirib yenede цzyny prezident

beyan edecekdir. Ve bu hali indi Amerika Dцvlet Departamenti ve bytyn „Beynalxalg

Geyri Hцkymet“ teshkilatlarida resmen testig ederek beyan etmishler : „Azerbaycan

xalgi hasirki hakimiyyeti demokratik yaolla deyishmek imkanindan tam mehrumdur!“

Faktiki onlar bunula xalginimizi Aliyevlere garshi ysyana sesleyirler. Ve mende onlar-

-la tam raziyam!  Eger „mьxalifatin“ ysyana imkani yoxsa, onu hec olmasa  2008-ci 

il prezident seckilerini baykot etmeye cagiriram!

16)SUAL: Evvelki suallarimiza cavablarinizdan bele cixir ki, Aliyevler diktaturasin-

-dan xilasimiz, ancag ysyandan kezir, axi bu vetandash myharibesi demekdir!

1-ci sualimiza cavabinizda ise, dimisiniz ki, bu hal vetenimiz ycyn girgin ve daginti demekdir! Bele oldugu halda Sizin bu mцvgeyiniz mysbet hesab edile bilermi?

CAVAB: Amerika dцvlet departamentinin ve „Geyri Hцkymet Teshkilatlarinin“ re-

-yini birde yadiza salim: „Azerbaycan xalgi demokratik yolla hakimiyyetini deyish-

-mek imkanindan mehrumdur!“ Bele oldugu  halda ise, vetandash myharibesi Azer-

-baycanliar ycyn ganuni „son hedde hereket“  hesab edilmelidir. Cynki bytyn dьnya-

-da oldugu kimi, Azerbaycan cinayet mecellesindede „son hedde hereket“ cinayet

hesab olunmur. Bu halin arxasinda ise: „az ziyanla“,„zox ziyanin“ garshisi almag

prinsipi durur! Meger indi subut teleb edir ki, Azerbaycan xalgi ve onun dцvleti

ycyn „zox ziyan“ Aliyevlerin hakimiyyetimizde galmalaridir.„Cox ziyan“ dedikde

men neleri nezerde tuturam.

A)Erazimiz Garabagi ermenilere tehfil veribler ve onun bu cyr ishgali ile tam razi-

-dirlar!

Eger bele olmasaydi, Garabagin esas mydaficiyelerinden olan Rцvshen Cavadovu 

цldyrerdilermi? Garabagi Ermenilere dцyьshiz tehfil vermish shexslere herbi ishleri tapshirardilarmi? Elbetde ki, yox! Bu faktlari Ermenilerde bilirler. Ona gцrede onlar

cox hagli olarag, Aliyevlerin  „lazim gelerse Garabagi gyzle gaytararig“ hedelerini

ve bu sahede ki, diplomatik teziglerini, hec vaxt  ciddi gebul etmeyibler ve etmeye-

-ceklerde.

Bu fakti o inkar edilmez hegigetde testig edir ki,  gan bahasina aldiglari torpaglari,

Aliyevlerin dediyi kimi, hez bir Ermeni siyasetcisi danishiglar yolu ile gaytara bil-

-mez! 

B)Avropa Shurasinin Parlament Assambleyasinin 2006-ci il 13-ci Aprel tarixli ic-

-lasina esasen, Aliyevlerin dцvrynde 5000 eskerimiz acindan ve xesteliklerden цl-

-myshler!

Bu ise o demekdir ki, Aliyevler 5000 eskerimizi planli shekilde o cyr gesden цldyr-

-myshler, cynki eks halda saglam genclerimizi o cyr  цldyrmek mymkyn deyildir!

G)Azerbaycanda gesden ishizlik yaradarak ehalimizin eksiriyyetini  xarici цlkeler-

-de ishlemeye mecbur edirler.

D)Azerbaycan  tebii servetler baximindan varli цke oldugu halda, onun ehalisinide,

dцvletimizide gesden kasib edibler. Neticede, ise biz Azerbaycanlilar ycyn xaricde

yashamag  hasand, vetenimizde ise yashamag cox cetin olmushdur! Bizim kimi, on-

-larin bu cinaetlerine garshi cixanlara ise, orada hec yashamaga imkanda vermirler!

(Yuzlerle  bizim kimilerinin Avropa цlkelerinde resmen siyasi siginacag almamiz,

menim bu dediklerimi senedi tam subut etmishler!)  

E)Planli shekilde xarizden getirdikleri ayri milletleri, Azerbaycanlilarin yurdlarinda yerleshdirirler.

Melumdur ki, sadaladigim cinayetleri Aliyevler hakimiyyetde olduglari ycyn teshkil

ede bilirler. Bele oldugu halda ise onlarin hakimiyyetden uzaglashdirilmasi ycyn,

Azerbaycan xalgi ne geder  telefatla  ve daginti ile razilashsa bele, o onlarin hakimiy-

-yetde galmalari ile mygaisede ancag „az  ziyan“ hesab edile biler!

Eks halda, Vetenimizde - Azerbaycan xalgi adi altinda, ancag bashga insanlar yasha-

-yacaklar ve hal hazirdada yashayirlarda!

 

17) SUAL: Demek olarmi ki, Sizin Garabag myharibesinde ishtirakinizi melum cil-

-ginliginiz shertlendirmishdir?

CAVAB:  Sizin bu sualiniz, Aliyevlerin menim hagda yaydiklari sayelerin devami-

-dir. Onlar, Dцvletimizi menisemek meksedi ile  1994-95-ci illerde bize garshi planli

 teshkil etdikleri cinayetlerini, bu cyr shaye ile цrt-basdir etmeye calishirlar. Bu fakti,

bize  garshi Aliyevler terefinden  istifade edilmish polis ishcileri: Myshvig Medetov,

Haci Memmedov ve  kecmish Bash prokuror E.Hesenov metbuatda testig etmeye mec-

-bur omushlar.

http://www.specnaz.ru/zagranica/268/ saytinda Ermenilere teref olan rus politologu A.Alekseev „Istoriya bolezni“ megalisinin sonunda yazir: Mahir Cavadov  Garabag myharibesinde  OMON zabiti kimi ishtirak etmishdir! Men ise o myharibede, цzymy

ancag Azerbaycan zabiti kimi aparirdim! Cynki, mende „cilginlig“ vardir, ancag o

adi yox, „herbi cilginlig“ idi. Tarixen, Vetenlerini tecyvyzlerden o xalglar goruya bil-

-mshler ki,, daxillerinde  „herbi cilgin“ shexslerini teblig etmishler. Azerbaycanda ise

eksine, o cyr shexsleri gцzden saliblar ! Ele bunun netizesinde Garabag Ermenilerin,

dцvletimiz ise cinayetkar Aliyevlerin eline kecibler. Menim Garabag myharibesinde

ki, istirakmi bu sualinizla gцzden salmag cehdiniz gцsterir ki, Siz Garabagimizin er-

-meni ishgali altinda galmasini, onu menim kimi „herbi cilginlarin“ kцmeyi ile azad

edilmesinden daha ystyn tutursunuz! Nece ki, 1993-ci ilde hakimiyyeti H.Aliyeve

vermeyi, bizim kцmeyimizle hakimiyyetde galmagdan ystyn tutmushdunuz!

               

                                                               SON.

Mahir Cavadov.

15.06.2007-ci il.

Комментариев нет:

Отправить комментарий